ikona kopertyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          +48683750514

Za co odpowiada przewoźnik?

kobieta w słuchawkachWszelkie obowiązki, jakie leżą po stronie przewoźnika regulowane są na mocy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. dotyczącej Prawa przewozowego obowiązującego na terenie Polski.

Przewoźnik jest zobowiązany do zastosowania się do jej zapisów, w szczególności interesującym nas rozdziałem będzie część szósta traktująca o odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób. Znajomość, nawet pobieżna, tej części Ustawy może się okazać przydatna w wielu życiowych sytuacjach, kiedy np. będziemy zmuszeni domagać się należnych nam praw z tytułu niewykonania usługi. Umiejętne zadbanie o własne interesy, dzięki znajomości obowiązujących przepisów prawa, to tylko jedne z nielicznych powodów, z powodu których warto wiedzieć, jaka dokładnie odpowiedzialność leży po stronie przewoźnika oraz przestrzegania jakich zapisów możemy od niego wymagać? 

 

Odpowiedzialność za szkody

Artykuł 62. wspomnianej przez nas ustawy traktuje o odpowiedzialności za szkody poniesionego przez podróżnego. To bardzo ważny zapis, z którym warto się bliżej zapoznać, ponieważ mówi nam o tym, że to przewoźnik jest odpowiedzialny za szkody, jakie podczas podróży mógł ponieść podróżny, jeśli środek transportu, jakim miał się podróżny poruszać, odjechał zbyt wcześnie. W punkcie drugim znajdziemy także odpowiedź na często nurtujące podróżnych pytanie: czy przewoźnik ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za opóźniony przyjazd lub odwołanie przejazdu, jeśli na skutek tego podróżny doświadczy jakiejś nieprzyjemnej konsekwencji, np. będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych opłat za inny, alternatywny w tej sytuacji transport, z którego będzie zmuszony skorzystać? Odpowiedź brzmi: tak, przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką w takiej sytuacji poniósł podróżny, jednak przy założeniu, że powstała szkoda wynikła na skutek, jak określa to Ustawa: „rażącego niedbalstwa przewoźnika” lub umyślnej winy. Co to oznacza to w praktyce? Otóż mają Państwo prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na skutek niedbalstwa przewoźnika lub jego umyślnej winy. 

 

Rzeczy przewożone przez podróżnego

Artykuł 63. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o Prawie przewozowym porusza kolejny istotny z punktu widzenia podróżnego temat, mianowicie, dotyczy on odpowiedzialności przewoźnika za rzeczy, które podróżny powierza jego opiece na czas przejazdu. Jeśli w sytuacji podróży odbywającej się za pośrednictwem przewoźnika Państwa rzeczy ulegną uszkodzeniu na skutek wyraźnej winy przewoźnika, mają Państwo prawo ubiegać się o odszkodowanie. Może ono wynieść maksymalnie wysokość równą wartości uszkodzonego przedmiotu. Mowa tu zarówno o rzeczach, które w powyższej sytuacji znajdowały się pod Państwa własnym nadzorem, jak i o rzeczach powierzonych bezpośrednio przewoźnikowi, jak przesyłki, torby znajdujące się w luku bagażowym itp. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego artykułu Ustawy o Prawie przewozowym, wina przewoźnika musiałaby być rażąca lub umyślna. 

 

Za co przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności?

Powiedzieliśmy sobie przed chwilą o ważnych kwestiach dotyczących sytuacji, w których przewoźnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli dopuści się zaniedbania. Teraz warto poruszyć inną, aczkolwiek równie istotną kwestię — kiedy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności i jakich sytuacji to dotyczy? W przypadku, gdy przewoźnik oddaje pasażerom do użytku pomieszczenia przeznaczone do spania, ponosi on odpowiedzialność za rzeczy tam pozostawione, jednakże z wyłączeniem pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów, które Ustawa określa jako „kosztowności albo przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną”.