Interbus
Inter Bus
aniapaszta@wp.pl

REGULAMIN PROMOCJI

Regulamin promocji 6-ty przejazd za 50 % firmy Inter-Bus Anna Paszta

Treść regulaminu promocji:

1. Organizatorem promocji jest firma Inter-Bus Anna Paszta z siedzibą w 68-205 Mirostowice Dolne ul. Osiedle 25, NIP 928 180 92 34

2. Promocja „co 6ty przejazd za 50%” jest skierowana do klientów korzystających z usług firmy Inter-Bus, którzy podróżują na trasie Polska-Niemcy-Belgia-Holandia-Luksemburg-Szwajcaria-Austria

3. Promocja trwa od 01.07.2021r. do odwołania.

4. Pasażer zobowiązany jest do zbierania biletów od kierowcy, jeśli wyraża chęć skorzystania z promocji.

5. Bilet jest imienny i dotyczy tylko pasażera podróżującego.

6. Do promocji wliczają się tylko przejazdy opłacone przez pasażera lub osobę mu towarzysząca – przejazdy opłacone przez inne podmioty nie podlegają promocji np. przez firmy agencyjne.

7. Kierowca ma prawo poprosić o dokument tożsamości celem weryfikacji tożsamości pasażera.

8. Przejazdy promocyjne nie są wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

9. Pasażer samodzielnie pilnuje swoich przejazdów. Przy składaniu rezerwacji lub przed wyjazdem należy zgłosić fakt chęci skorzystania z promocji w biurze firmy pod numerami telefonów:

+48605769363
+48693198086
+48683750514

10. W dniu wykorzystania promocji przejazdy są ”zerowanę”. Aby skorzystać z następnego przejazdu promocyjnego pasażer jest zobowiązany do nazbierania „od nowa” następnych pełnopłatnych biletów za kolejnych 5  przejazdów.

11. Bilet promocyjny nie wlicza się do kolejnego przejazdu promocyjnego. (Bilet promocyjny nie podlega następnej promocji.)

12. Jeżeli pasażer nie wykorzysta swojego przejazdu promocyjnego w terminie (tzn. po uzbieraniu pełnych biletów za 5 przejazdów)  swój przejazd promocyjny może wykorzystać przy dalszych przejazdach (np. przy 7,8,9 itd.), jednakże dodatkowe bilety nie będą uznawane do dalszych przejazdów promocyjnych. (Wszystkie bilety resetują się w momencie wykorzystania promocji)

13. Pasażer przy korzystaniu z promocji musi mieć ze sobą bilety, w celu udokumentowania dat przejazdów.

14. Bilety , które wliczają się do przejazdu promocyjnego mają ważność 1 roku (jednego roku, czyli dwunastu miesięcy) od dnia zakupu pierwszego biletu po wprowadzeniu promocji.
PRZYKŁAD: Jeśli pasażer zakupił pierwszy bilet w dniu 01.07.2021r po wprowadzeniu promocji, to ma 1 rok czasu na jego wykorzystanie, czyli ważny jest do 01.07.2021r. itd. 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia promocji pasażerowi mogą zgłaszać na e-mail aniapaszta@wp.pl,  bądź droga pisemna na adres siedziby firmy.

16. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

17. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje niniejszy Regulamin.